Официален сайт на републиканския джетски шампионат

Категории

КАТЕГОРИИ В ДЖЕТ СКИ ШАМПИОНАТ 2020 !

• Runabout Stock до 1100куб.см

В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж, жена над 16г или деца до 16г/, с изключение на състезатели класирали се три или повече пъти от първо до трето място в категориите Експерт и Про. Джета трябва да е не повече от 1100 куб.см, 4-ри тактов, ю има право да се подменя волан, пропелер без да се изменя диаметъра,  тапицерията на седалката и спонсовете.

• Junior Runabout до 1100 куб. см.

В тази категория могат да участват само деца до 16г. Джета трябва да е не повече от 1100 куб.см., 4-ри тактов има право да подменя волан, пропелер без да се изменя диаметъра, тапицерията на седалката и спонсове.

• Runabout Expert Stock АТМ до 180к.с.

В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/. Ограничението на джетовете е до 180 к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спойлери и кормило. Не се разрешават никакви модификации по двигателя на джета и системата за задвижване.

• Runabout Novice Stock до 230к.с.

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Ограничението на джетовете е до 230к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спонсове и кормило. Не се разрешават никакви модификации по двигателя на джета и системата за задвижване.

• GP 3 Runabout EXPERT STOCK BOX

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Ограничение на мощността на джета няма. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спонсове и кормило. Не се разрешават никакви модификации по двигателя на джета и системата за задвижване.

• GP 2 Runabout PRO AM

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Ограничението в мощността на джета няма. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спонсове, седалка, кормило , електроника,  задвижваща система ,изпускателна и смукателна система. Не се разрешава да се променя Super-Charger .

• GP 1 Runabout Pro

В тази категория може да участва всеки желаещ мъж над 16г. Джетовете са с мощност на двигателя над 300 к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител. Допустими са модификации до ниво Open Class на IJSBA Rule Book.

• Runabout Women 1100 Stock 

В тази категория могат да участват само жени над 16г. Джета трябва да е не повече от 1100 куб., 4-ри тактов има право да подменя волан, пропелер без да се изменя диаметъра, тапицерията на седалката и спонсове.

GP 4 Runabout Expert Women

В тази категория могат да участват само жени над 16г. Ограничението в мощността на джета няма. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спонсове, седалка, кормило , електроника,  задвижваща система, изпускателна и смукателна система.

•  Junior Ski до 16г

Категория прав джет за юноши  на възраст до 16г.Всички джетове участващи в тази категория са ограничени до двутактови в Stock Class.

•  GP 3 Ski Limited – Категория прав джет за лица над 16 години.

В тази категория могат да участват всички прави джетове

Спонсори и партньори

Министерство на младежта и спорта Спорт Тото Кърджали Варна Приморско София Столица на спорта Царево