Официален сайт на републиканския джетски шампионат

Правилник

ПРАВИЛНИК

Всеки, който попълни формата за участие, която се намира в долния край на тази страница, трябва да я изпрати на info@jetski.bg

1. Общи положения

1.1. С настоящия правилник се цели полагането на основите за създаване на единни и честни правила за провеждане на състезания по професионално каране на джет в България, съобразени в максимална степен с международните норми и стандарти доколкото същите са приложими за условията в нашата страна.

1.2. Същите имат за цел създаването на безопасни условия за провеждане на състезания с джетове в духа на fair play между участниците. 

1.3. Целта на изложените тук правила и разпоредби е да осигурят дисциплинирано провеждане на състезателни събития и да установят минималните приемливи изисквания за тези събития. Счита се, че с участието си в тези събития, всички участници и организатори на събития, декларират съгласието си с тези правила.

1.4. Правилата на състезанието са създадени само като ръководство за провеждане на спортни събития в съответствие с единните правила. Правилата, засягащи или свързани с безопасността, се публикуват, за да може всички заинтересовани лица да се запознаят с изискванията за безопасност, но Организаторът на състезанието в никакъв случай не гарантира безопасност, при спазване на правилата, както и не гарантира спазване и приложение на правилата. Освен това, всеки участник в състезанието е лично отговорен и сам преценя аспектите на безопасността на съоръженията и условията и сам поема риска от състезанието.

1.5. Участниците са лично отговорни за състоянието на своите превозни средства, както и за своята компетентност и умения да ги управляват.

2. Организатор на състезание. Права и задължения.

2.1. Организатор на състезание
2.1.1. Организатор на състезание може да бъде всяко юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, спортен клуб по джетски или федерация по моторен или водомоторен спорт и Община, което приеме да организира състезание по реда на настоящите правила.

2.1.2. Организаторът на състезанието е длъжен да осигури всичко необходимо за провеждане на състезанието, в т.ч. но не само:
-  финансиране на състезанието
-  разрешения от компетентните органи за провеждане на състезание
-  необходимите хора за организацията и провеждането на състезанието (съдии, маршали, помощници, водни-спасители, медицински екип, охрана, др.)
- техническо оборудване (буйове, въжета, котви, др.)
- минимум един спасителен джет или лодка за осигуряване безопасността на участниците
- ATV или друго средство за придвижване на джетовете на участниците от и до водата
- стикери и номера за участниците и джетовете
- награди, трофеи и медали за победителите
- реклама на събитието и медийно отразяване
- да популяризира състезанието и да го обяви минимум 15 дни преди дата на провеждането му на официалния сайт на Републиканския джетски шампионат www.championship.jetski.bg като е длъжен да посочи дата и място на състезанието, какви категории ще има, такса за участие, по какъв начин ще става записването за участие, вида на трасето и броя обиколки за всеки клас, награден фонд ако има такъв, програма на състезанието и график за свободните тренировки
- да сключи застраховка злополука за всеки един от участниците в състезанието
- да осигури информационни табели на мястото на състезанието от деня на свободните тренировки до приключването на състезателния уйкенд
- да рекламира логото на републиканския шампионат и сайта www.championship.jetski.bg на всички рекламни материали и информационни пана, които изготвя във връзка с организираното от него събитие

2.1.3. Организаторът  е длъжен да спазва всички правила в настоящия правилник при организиране на състезание с джетове.

2.1.4. Организаторът на състезанието има право:
- да привлича трети лица, които да му помагат с организацията и финансирането на състезанието
- да събира в определен от него ред и размер такса за участие от всички участници като задължително предоставя възможност за заплащане на намалена такса от участниците преди деня на състезанието
- да определя спонсорската и рекламна политика на организираното от него състезание, която е задължителна за всички участници. Има право да задължи всички участници да носят рекламна жилетка с логото на генералния или посочен от него спонсор като участниците си запазват правото на рекламни стикери и надписи единствено върху собствените им джетове и екипировка
- да изисква от всеки участник да попълни декларация преди участието му в състезанието за това, че е запознат с правилата и отговорностите си и ще ги спазва като организаторът си запазва правото да откаже участие на лице, което не е попълнило декларация или не спазва правилата на състезанието
- да отстрани от състезанието участник, който с поведението си застрашава живот и здравето на останалите участници
- да отстрани от състезанието джет, който поради технически или други причини застрашава живота и здравето на останалите участници
- да подрежда по негово усмотрение и преценка състезателното трасе като единственото условие е то да бъде еднакво за всички участници в дадена категория
- да изготви по негова преценка програмата на състезанието като единствено условие за това е да бъде предвидено време за свободни тренировки на всички желаещи участници при равни условия
- да отдава джетове под наем за участие в състезанието
- да отмени часа или деня на състезанието поради лоши метериологични условия, които застрашават участниците

2.1.5 Организаторът определя едно лице по негова преценка за Race Director на състезанието, който да го ръководи. Разпорежданията на Race Director-а са задължителни за всички участници.

2.2. Официално състезание
2.2.1. За официално се приема всяко едно състезание с джетове, което е проведено при условията на настоящия правилник, в една от посочените в т.2.2.3. състезателни категории, има ясно обособен организатор и лице за контакти, обявено е публично минимум 15 дни преди датата на неговото провеждане и е обявено в сайта www.championship.jetski.bg. 

2.2.2. Всяко едно официално състезание е част от Републиканския шампионат по джетски на Република България и носи точки на участниците в него по обявения в настоящия правилник ред.


2.2.3. През настоящия сезон официални състезания могат да се провеждат в следните категории:

Runabout Novice Stock до 1100куб.см
В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/, без състезатели класирали се три или повече пъти от първо до трето място в категориите Експерт и Про. Има ограничение на мощността на джетовете, с които се участва до 110к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител и няма право на никакви модификации.

Runabout Expert Stock до 180к.с.
В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/. Ограничението на джетовете е до 180к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спойлери, седалка, кормило. Не се разрешават никакви модификации по двигателя на джета и системата за задвижване.

Runabout EXPERT STOCK BOX
В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/. Ограничението на джетовете  съгласно спецификациите на фирмата производител няма. Допустим е оптичен (външен) тунинг – спойлери, седалка, кормило. Не се разрешават никакви модификации по двигателя на джета и системата за задвижване.

Runabout Pro Open
В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/. Джетовете са с мощност на двигателя над 180к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител. Допустими са модификации до ниво Open class на IJSBA rule book.

Runabout жени
В тази категория могат да участват само жени над 16г. Няма ограничение на мощността на джета и модификациите ако същите не надвишават ниво Open class на IJSBA rule book.

Runabout деца 110
В тази категория могат да участват всички юноши и девойки на възраст до 16г. Има ограничение на мощността на джетовете, с които се участва до 110к.с. съгласно спецификациите на фирмата производител и няма право на никакви модификации.

Jetski Open
Категория само за прави джетове. В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/. Няма ограничения за вида на джета и модификации.

Jetski деца до 16г
Категория прав джет за юноши и девойки на възраст до 16г.

Endurance (OFF Shore)
В тази категория може да участва всеки желаещ /мъж или жена над 16г/. Няма ограничения за вид джет, мощност и модификации. Състезание за издръжливост.

2.2.4. За сформирането на категория в дадено състезание са необходими минимум 5 участника за Runabout, Jetski и Endurance и трима в категориите жени и деца.

2.2.5. Вида на състезателното трасе се определят от Организатора за всяка една категория и може да бъде едно от следните:
- Closed-course или Затворено трасе – последователност от къси и дълги прави с леви и десни завои с различен радиус на завиване, които образуват затворена писта
- Slalom или Слалом – каране зиг-заг по трасе с леви и десни завои с еднакви прави и радиус на завиване
- Freestyle или Свободен стил – възможност състезателят да покаже екстремни и трудни маневри, скокове и завои с джет за определено време, за което получава точки от съдиите
- Endurance или Ендуро – състезание на по-голямо разстояние от брега, което може да не включва задължително завои, но също може да е повече от една обиколка
- Drag-racing или Драг – състезание на къса или дълга права без завои, на която два джета се състезават на директна елиминация
- Special event или Специално състезание – различно от горните четири

2.2.6. Според спецификата и условията на трасето Организаторът сам определя броя на състезателните обиколки за всеки един от класовете като трябва да се съобрази със следното правило:
Runabout Novice Stock до 1100куб.см – не по-малко от 2 обиколки
Runabout Expert Stock до 180к.с. – не по-малко от 4 обиколки
Runabout Pro Open– не по-малко от 6 обиколки
Runabout жени– не по-малко от 2 обиколки
Runabout деца 110– не по-малко от 2 обиколки
Jetski Open– не по-малко от 2 обиколки
Jetski деца до 16г– не по-малко от 2 обиколки
Endurance (OFF Shore) – не по-малко от 20 минути

2.2.7. Всяко състезание се провежда в минимум две гонки – МОТО 1 и МОТО 2 като по преценка на организатора могат да бъдат добавени и повече гонки. Състезателите трупат точки на принципа на генералната точкова система във всяка една от гонките като победител в крайното класиране е състезателят събрал най-много точки от всички гонки. При равен резултат на двама или повече състезатели победител е този, който има повече първи места. Ако са равни и по този критерий се гледа кой има повече втори места и ако отново имаме равенство се счита за победител този, който има по-добро класиране в последната гонка за деня /последното МОТО/.

2.2.8. Максималният брой плавателни средства в стартовата решетка за една гонка на дадено състезание на Closed-course или Затворено трасе не трябва да надвишава:
Runabout Novice Stock до 1100куб.см– по 2 лява/дясна  (макс.4)
Runabout Expert Stock до 180к.с. – по 4 лява/дясна (макс.8)
Runabout Pro Open – по 5 лява/дясна (макс.10)
Runabout жени– по 2 лява/дясна (макс.4)
Runabout деца 110– по 1 лява/дясна (макс.2)
Jetski Open– по 4 лява/дясна(макс.8)
Jetski деца до 16г– по 1 лява/дясна (макс.2)
Endurance (OFF Shore) - по 9 лява/дясна (макс.18)

2.2.9. Когато броят на записаните за участие състезатели в дадена категория надвишава максимално допустимия за стартовата решетка брой се провеждат квалификации като състезателите в тях се разпределят по равен брой, без да се нарушават разпоредбите на т.2.2.8. Две трети (2/3) от класиралите се на предни позиции в квалификацията състезатели се класират директно на финал, а една трета (1/3) от отпадналите в квалификациите състезатели се класират за LCQ (last chance qualification или последен шанс) като само един или двама от тях отиват на финал според свободните места в стартовата решетка след проведените квалификации в категорията.

2.2.10. Значение на флаговата сигнализация. По преценка на организатора могат да бъдат правени промени в тази точка:
- зелен флаг – начало на състезанието
- жълт флаг – предупреждение за опасност по трасето, но състезанието продължава при повишено внимание на участниците
- червен флаг – спиране на състезанието поради опасност на трасето. Ако повече от един участник се намират на трасето по това време те запазват разположението си при рестартиране на състезанието с летящ старт.
- черен флаг – дисквалифициране на участник от състезанието
- бял флаг – показва на състезателите, че влизат в последна обиколка
- кариран флаг – финал на състезанието за всички участници

2.2.11. Преди всяко състезание Организаторът (или РЕЙС ДИРЕКТОРЪТ) прави задължителен инструктаж на всички участници в него, при който ги запознава с правилата за безопасност, с правилата за провеждане на състезанието и с разположението на състезателното трасе. Задължително преди старта се прави демонстрация как трябва да се мине по трасето от лице определено от Организатора.

2.2.12. Методът за определяне подредбата на стартовата линия в отделните кръгове или квалификационни състезания е чрез теглене на жребий за позиция. Изтегленият номер ще бъде стартовата позиция, от старта навън. (Първата стартова позиция (пол позишън) е винаги най-близко до шамандурата на първия завой). Позициите на стартовата линия за основните събития се определят от класирането в кръга или квалификационните състезания. По преценка на Рейс-Директора, на състезателите може да се даде избор за позиция на стартовата линия въз основа на тяхната квалификационна позиция. 

2.2.13. Състезателите стартират след сигнал даден с ръка, флаг или по друг начин, който е обявен на задължителния инструктаж. В случай, че се използва стартова линия от вида гумена лента, състезателите трябва да застанат до неутралната зона, за да се избегне засягане (промени) на гумената лента, което да възпрепятства техния старт. Всички състезатели трябва да позиционират носа на своите плавателни средства зад гумената лента. Разрешава се максимално разстояние от 60 cm от гумената лента. Не се разрешават стартове със засилване. Състезателите трябва да са на стартовата линия при старта на състезанието (т.е. състезателите не могат да влязат в състезанието, освен ако не са на стартовата линия в момента на стартиране на състезанието). Всеки състезател има право на холдъри. Освен състезателите и холдърите никой друг няма право да влиза в зоната за старта.

2.2.14. По своя преценка Рейс-Директорът може да реши стартът да бъде повторен. Причините за повторния старт могат да включват (но не се ограничават само до) неизчакан старт сигнал, разхлабена шамандура, инцидент при първата обиколка с участието на няколко състезатели, или паднал състезател, чието присъствие създава евентуална опасност.

2.2.15. При развяване на червен флаг всички машини трябва да спрат. Стартерът уведомява състезателите, кога да преместят своите плавателни средства, като ги кара да ги преместят бавно към точката на повторния старт. Всеки състезател, който причини спиране на състезанието и последващ втори старт или състезател, който не може незабавно да стартира повторно, може да бъде наказан.

2.2.16. В случай, че състезанието бъде рестартирано, състезателите, които преди това не са стартирали в това състезание, няма да бъдат допуснати да се включват във втория старт. Изключенията от това правило трябва да бъдат ясно заявени на Събранието за Състезателите или да бъдат отпечатани в писмен вид и публикувани известен период преди събитието.


2.2.17. Състезател, който не изчака старт сигнала и по този начин причини рестарт (фаустарт) трябва да стартира от същата позиция с изключен двигател. Състезателят трябва да извади ключа за спиране на двигателя и да го държи с ръка опъната над главата си. Състезателят трябва да стои или седи в изправено положение. След развяване на зеления флаг или след падане на стартовата лента, ключът може да бъде сложен и двигателят запален. Правилото важи и ако повече от един състезател едновременно направят фаустарт за всеки един от тях.
2.2.18. Всички състезатели трябва напълно да преминат около всяка маркировъчна шамандура на пистата, при състезания слалом или на затворена писта. Носът на плавателното средство трябва да бъде ясно управлявано около всяка маркировъчна шамандура. Всяка прескочена шамандура по пистата, ще се счита за пропусната шамандура, независимо от коя част на плавателното средство шамандурата се появи отново. Състезателят ще трябва да преодолее тази шамандура отново като се движи в правилната посока, и ще трябва да направи това по безопасен начин, така че да не създава опасност или заплаха за другите състезатели на пистата.

2.2.19. Състезател, който не успее да преодолее шамандура или пропусне такава в състезание на затворена писта се наказва с една обиколка за всяка пропусната шамандура, освен ако не изпълни обявената процедура за преодоляване на шамандура.


2.2.20. Предпочитаният метод за преодоляване на пропусната шамандура е да има шамандура разположена на стратегическо място на пистата, която да служи като „наказателна шамандура“ (наричана „Черната шамандура“). В случай, че състезател не успее правилно да преодолее шамандура, той трябва по правилния начин да преодолее наказателната шамандура, вместо да се опитва отново да преодолее пропусната шамандура. Наказателната шамандура се позиционирана между коридора на избраната писта и шамандурите на финалната линия. Наказателната шамандура трябва да е поставена в такава позиция, че да накара наказания състезател подчертано да напусне пистата. Състезателите, които съкращават пистата не могат да повторно да преодоляват пропуснати шамандури чрез преодоляване на наказателната шамандура. В случай, че Рейс-Директорът определи, че състезател умишлено пропуска шамандура, за да спечели позиция, този състезател може да бъде наказан, дори и ако наказателната шамандура бъде преодоляна правилно. Наказателната шамандура трябва да бъде позиционирана на такова място, че да причини достатъчна загуба на време за състезателя, който е пропуснал първоначално определената шамандура, така че да не се печели предимство при преодоляване на наказателната шамандура. Местоположението на наказателната шамандура трябва да гарантира безопасно преминаване до и от останалата част от състезателната писта. Наказателната шамандура не трябва да бъде преодолявана повторно, в случай на пропуск или неправилно преодоляване. Рейс-Директорът може да направи някои шамандури/пътеки неподходящи за наказателна шамандура, в случай на пропуск или неправилно преодоляване (т.е. скок над дървени трупи, обединяваща шамандура, шамандура на първи завой и други).


2.2.21. За успешно преминал финала се счита състезател, който е преминал финалната линия заедно със своето плавателно средство. Състезателят трябва да бъде под контрол, за да бъде оценен като завършил състезанието.

2.2.22. Всяко безразсъдно или опасно каране, ненужно блъскане, струпване, удряне, блокиране, умишлено сблъскване или счупване на маркировъчните шамандури по пистата  или неспортсменско поведение на пистата или извън нея, могат да доведат до наказване на състезателя. В случай на работа в екип, целият екип може да бъде наказан по преценка на Рейс-Директора.

2.2.23. Организаторът не дължи връщане на таксата за участие на дисквалифицирани участници.

2.2.24. Общи правила при провеждане на състезание:
Каране по пистата: Не се разрешава каране по състезателната писта без разрешение от Рейс-Директора.
Блокиране:  Умишленото блокиране на по-бърза машина е причина за наказание по преценка на Рейс-Директора.
Завъртания: Изрично се забранява карането в посока противоположна на тази, в която се движи състезанието. Разрешава се на състезател, чието плавателно средство се завърти, да се обърне, за да продължи състезанието, при условие, че това действие се предприеме само, когато пистата е свободна. Състезателят трябва да даде път на другите състезатели по пистата. Състезателите, които карат в грешна посока, могат да бъдат наказани.
Препречване: Ако поради някаква причина състезател е принуден да спре на или в близост до пистата по време на състезанието, първото нещо, което този състезател трябва да направи е да отстрани плавателното си средство от пистата по безопасен начин, така че да не застрашава или пречи на другите състезатели.
Изпреварване: Състезателят трябва винаги да е подготвен, че може да бъде изпреварен от друг състезател и следователно трябва да внимава за другите състезатели, които го застигат откъм гърба. Изпреварващият състезател трябва да обмисли най-безопасния маршрут за изпреварването и трябва да го извърши без да принуждава изпреварвания състезател внезапно да променя курса си. Състезателят намиращ се от външната страна на буя по време на изпреварването няма право да затваря състезателят от вътрешната.
Задминаване с обиколка: Състезател, който е задминат с обиколка трябва да се отдръпне, но може да продължи да се състезава.
Сигнали с ръце: Състезател, който се е обърнал, паднал или спрял трябва да вдигне едната или двете си ръце над главата, за да покаже, че той не е наранен. Повторното влизане на пистата трябва да се извърши по безопасен и внимателен начин като се отдава предимство на идващите състезатели.
Помощ на пистата: Състезателите не могат да получават помощ на пистата от никого, освен от персонала ангажиран в състезанието. Ако е необходима техническа или друга помощ, състезателят трябва да се изтегли безопасно от пистата. Състезател, получаващ помощ на пистата, може да бъде наказан с една обиколка. Състезатели, които влизат на пистата по начин, който не е безопасен, могат да бъдат наказани. Решението на Рейс-Директора е окончателно.

2.2.25. Всеки участник в официално състезание и категория от Правилника получава точки за своето класиране както следва:
1 - 60т. 5 – 39т. 9 – 27т. 13 – 18т. 17 – 10т.
2 – 53т. 6 – 36т. 10 – 24т. 14 – 16т. 18 – 8т.
3 – 48т. 7 – 33т. 11 – 22т. 15 – 14т. 19 – 6т.
4 – 43т.      8 – 30т. 12 – 20т.  16  - 12т. 20 – 4т.
 
2.2.26. Всички резултати от официални състезания ще се качват на www.championship.jetski.bg в раздел Класиране. Състезателят събрал най-много точки от всички официални състезания за дадена категория след последното за сезона състезание ще бъде титулуван шампион на България по джетски за дадената категория. При равенство в точките на двама или повече състезатели виж т. 2.2.7.

2.2.27. Успоредно с индивидуалното съревнование на състезателите се прави и класиране по отбори. Всеки отбор печели от едно състезание сбора от точките на всичките състезатели в даденото състезание, които карат под името на отбора. Един състезател няма право да печели точки в едно състезание за повече от един отбор. Победител е отборът с най-много точки в края на шампионата.

2.2.28. Участник, който е пропуснал официално състезание от Републиканския шампионат по джетски не получава точки за пропуснатото състезание, но продължава участието си в шампионата с получените от другите официални състезания точки.

3. Права и задължения на РЕЙС ДИРЕКТОРА

3.1  Рейс-Директорът е отговорен за провеждането на състезанието. Той е отговорен за проектирането на състезателните писти и прилежащите съоръжения, които са включени към състезанието. Негово задължение е да контролира и отсъжда честно състезанието.

3.2  Рейс-Директорът може да накаже състезател, чийто метод на стартиране пречи на останалите участници в състезанието.

3.3. В случай, че Рейс-Директорът определи, че състезател умишлено пропуска шамандура, за да спечели позиция, този състезател може да бъде наказан, дори и ако наказателната шамандура бъде преодоляна правилно.

3.4. Рейс-Директорът има правото да откаже участие на състезател, ако същият прецени, че този състезател може да бъде опасен за зрителите, участниците или за самия себе си. Може да се изиска писмено одобрение от лекар.

3.5.  Всички плавателни средства трябва да преминат пред-състезателна техническа проверка. Рейс-Директорът може да отстрани плавателно средство от участие в състезанието, ако същото не отговаря на техническите изисквания.

3.6.  Рейс-Директорът  по своя преценка назначава Технически Директор или сам изпълнява функциите му, който е длъжен да извърши проверка на всички плавателни средства преди старта и да осъществи контрол дали отговарят на категориите, за които са се записали за участие.

3.7.  Рейс – Директорът или назначен от него Секретар на състезанието отговарят за записването на участниците, попълването на всички необходими документи от всеки един участник, както и за следенето на класирането, изчисляването на точките на всеки един участник и отбор в края на състезанието.

3.8.  Рейс – Директорът е длъжен да изготви протокол след всяко едно състезание касаещ пълната информация за проведеното състезание, в т.ч. но не само брой участници, категории, класиране, допълнителна информация касаеща самото състезание, инциденти, наказания и т.н. и да я изпрати веднага след приключването на състезанието до сайта администратор на Републиканския шампионат по джетски - www.championship.jetski.bg.

3.9.  От своя страна администраторите на сайта www.championship.jetski.bg са длъжни в срок от 3 дни да публикуват цялата налична информация в сайта.

3.10.  В своята работа Рейс Директора се подпомага от съдии, маршали, водни спасители и помощници.  Задължително преди началото на всяко състезание Рейс Директорът провежда инструктаж на всички тях и ги запознава подробно със задълженията им. Длъжен е да се увери, че всички те познават Правилника за провеждане на състезания с джетове.

3.11.  По време на състезанието съдиите и маршалите са длъжни да проверяват състоянието на трасето, да следят поведението на състезателите и дали същите преминават правилно буйовете. При нужда да използват флаговата сигнализация. Да съобщават на Рейс  Директора всяка информация, която го касае. Да участват в спасителни акции при нужда.

4. Състезатели

4.1. Всеки желаещ български или чуждестранен гражданин, който има навършени 18-години може да се запише за участие в официално състезание със собствен или нает джет. Не се изискват специфични качества и умения или сертификат.

4.2. Лица под 18-години могат да участват в състезания с джет само в съответната категория за тяхната възрастова група и след попълнена писмена декларация за съгласие от техен пълнолетен настойник.

4.3. Жени могат да се състезават в категория с мъже. Обратното не е допустимо.

4.4. Всеки един състезател е отговорен за собствената си безопасност и за тази на останалите участниците в състезанието и трябва да се държи така, че при всяка възможност да избягва и предотврати инциденти, при които могат да пострадат хора и/или имущество.

4.5. Няма ограничение за броя на категориите, в които може да участва един участник, с изключение на Runabout Novice Stock 110 (виж. т. 2.2.3).

4.6. Всеки участник е длъжен да спазва настоящия правилник, разпорежданията на Race Director-а, задължително е да присъства на инструктажа преди състезанието и да попълни декларация за това преди участието си.

4.7. Забранява се употребата на алкохол и наркотици преди и по време на състезанието. Състезатели употребили такива ще бъдат дисквалифицирани.

4.8. Забранява се карането на джет без спасителна жилетка и каска по всяко време.

4.9. Препоръчително е всички участници да ползват и допълнителна защитна екипировка, в т.ч. но не само: очила, неопрен, протектор за гръб и врат, протектори за лакти и колена, обувки и ръкавици. Каската е задължителна ако в състезанието стартират повече от един участник едновременно.

4.10. Задължително е всички участници да карат джет оборудван със система QUICK STOP и да държат ключа закачен за жилетка си посредством жица или кабел по време на цялото състезание.

4.11. Всички участници трябва да бъдат толерантни един към друг и да се уважават взаимно в духа на феър плеа.

4.12. Всеки състезател трябва да има отличителен номер на джета или на жилетката си. Един състезател участва в Републиканския шампионат с един и същи номер от начало до край като този номер е валиден за всички категории, в които участва. Шампионите от предходните години имат право да си запазват състезателен номер. Ако има дублиране на номера вторият състезател, който иска да ползва същия номер е длъжен да постави буква преди или след номера.

4.13. Всеки състезател може да си запази желан от него състезателен номер преди сезона стига същият да не е вече зает от друг състезател. За целта трябва да изпрати по имейл заявка до администратора на www.championship.jetski.bg и да заплати такса от 100лв, срещу която ще получи състезателен потник с неговото име и желания номер и гаранция, че номерът му няма да бъде предоставян на други състезатели през целия сезон.

5. Състезателни джетове

5.1. Участниците сами избират модела и марка джет, с които искат да участват в състезанието. Няма ограничения и забрани за модели и марки стига същите да участват в определената за тях категория.

5.2. Определянето на състезателната категория на джета спрямо неговата мощност  става съобразно информацията публикувана в официалния сайт на фирмата производител или обявена от собственика му при регистрацията в ИА „Морска администрация“ като приоритет има първото. Race Director-а или посочено от него техническо лице може да извърши проверката и да определи към коя категория се числи джета. Собственикът има право на обяснение и писмено възражение. Решението на Race Director-а е окончателно и не подлежи на обжалване, но състезателят има право да се откаже от участие в посочената му категория.

5.3. Джет от по ниска категория може да участва в по висока по преценка на участника. Обратното не е позволено.

5.4. Един джет може да участва в колкото категории прецени състезателя стига мощността му да не надвишава изискванията на дадената категория.

5.5. Забранява се участието с джетове, от които стърчат остри предмети, които могат да застрашат живота и здравето на останалите участници.

6. Санкции

6.1. Организаторът на състезанието и Race Director-a могат да налагат на участниците следните санкции:
- забележка
- предупреждение за изключване
- изключване от състезанието
- отнемане на точки
- изключване от шампионата на страната

6.2. Всеки състезател лично или чрез член от екипа си може да подава възражения и контестации до Рейс Директора ако прецени, че правата му са нарушени или че има нарушения на Правилника. За по сериозни оплаквания Рейс Директора свиква комисия, в която участват всички маршали и съдии като всички след обсъждане вземат решение по проблема. Решението се взема с гласуване като всеки има право на един глас, а Рейс Директора на два. Решението на комисията не подлежи на обжалване.

6.3. Възражения от състезателите и екипите им могат да се подават до един час след приключване на участието им, освен ако форс мажорни причини не са им попречили да го направят в този срок. След този срок оплакването им не се разглежда.

7. Допълнителни разпоредби

7.1. Участниците и техните екипи са длъжни да пазят чист района на състезанието и околната среда. Длъжни са да внимават при наливането на гориво, масла и да предотвратяват изливането на такива в природата.
7.2. Настоящите правила не могат да противоречат на действащата законова и подзаконова норматива уредба в Република България и при колизия на разпоредбите се прилагат законовите разпоредби с приоритет.

7.3. Всеки участник ще трябва да подпише формуляра за освобождаване и отказ от отговорност при участието си във всяко официално одобрено събитие, с което да декларира следното:

„Поемам риска от сериозни наранявания или смърт. Състезанието с плавателни средства за лично ползване е високоскоростна дейност, при която много лица се движат по маркирана с шамандури писта по конкурентен и агресивен начин. Плавателните средства за лично ползване нямат спирачки, водната струя често причинява ограничена видимост, а променящите се условия на водата допринасят за променливата атмосфера във всички части на състезателната писта. Сблъсъците са често срещани, както и механичните повреди, завъртания, загуба на контрол и умствени грешки. Дейностите, свързани с издръжливост и състезанията в свободен стил носят еднакви опасности и рискове, както при състезанията на затворени писти. Има голяма вероятност да бъда наранен или дори убит по време на участието си в състезание с плавателни средства за лично ползване и въпреки тази вероятност, избирам да участвам в това състезание“

„С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ОСВОБОЖДАВАМ, ОТХВЪРЛЯМ,  ОТКАЗВАМ СЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ ДА НЕ съдя организаторите, участниците, състезателите, другите ратифициращи организации или всички техни подразделения, операторите на пистата, собствениците на пистата, длъжностните лица, механиците на екипите, спасителния персонал, всички лица в ЗОНАТА С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП, организаторите, спонсорите, рекламодателите, собствениците или наемателите на помещенията, използвани за осъществяване на СЪБИТИЕТО/СЪБИТИЯТА, помещенията и инспекторите на събитието, надзорниците, консултантите и другите лица, които дават препоръки, указания или инструкции или са ангажирани с оценка на риска или дейности по загуба на контрола по отношение на помещенията или СЪБИТИЕТО/СЪБИТИЯТА и всеки от тях, техните директори, служители, агенти и работници, всички за целите съдържащи се тук, наричани по-долу „Лице освободено от отговорност“, ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДОЛУПОДПИСАНИЯ, неговите лични представители, възложители, наследници и роднини ЗА ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КАКТО И ЗА ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ ИЛИ ПРЕТЕНЦИИ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА НАРАНЯВАНЕ НА ЛИЦЕТО ИЛИ ИМУЩЕСТВОТО ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА СМЪРТ НА ДОЛУПОДПИСАНОТО ЛИЦЕ  ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИТИЕТО / СЪБИТИЯТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ НА ЛИЦЕТО ОСВОБОДЕНО ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН.
С НАСТОЯЩОТО СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ОБЕЗЩЕТИ И ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ Лицата освободени от отговорност и всяко от тях ОТ ВСЯКАКВА ЗАГУБА, ОТГОВОРНОСТ, ЩЕТА ИЛИ РАЗНОСКИ, които те биха могли да понесат в резултат от или във връзка със СЪБИТИЕТО/СЪБИТИЯТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ НА ЛИЦАТА ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН.
С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ПОЕМА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЕКИ РИСК ОТ ТЕЛЕСНО НАРАНЯВАНЕ, СМЪРТ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ, получени в резултат на или свързани със СЪБИТИЕТО/СЪБИТИЯТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕБРЕЖНОСТ НА ЛИЦАТА ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН.
С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СЪБИТИЕТО/СЪБИТИЯТА СА МНОГО ОПАСНИ и включват риск от сериозно нараняване и/или смърт  и/или материални щети. Всеки от ДОЛУПОДПИСАНИТЕ също изрично потвърждава, че ПОЛУЧЕНИТЕ НАРАНЯВАНИЯ МОГАТ ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧАТ ИЛИ УВЕЛИЧАТ В СЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНИ СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ПРОЦЕДУРИ ОТ СТРАНА НА ЛИЦАТА ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ се съгласява, че настоящото споразумение за Освобождаване и отказ от отговорност, приемане на рискове и Обезщетение обхваща всички действия на небрежност от Лицата освободени от отговорност, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНИ СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ и цели да бъде дотолкова обширно и подробно,  доколкото се разрешава от законодателството на Република България и че ако някоя част от него бъде счетена за невалидна, се съгласява, че независимо от това, останалата част от него ще продължи да бъде напълно валидна и законна.“


Изтегли файлове
Pravilnik (2).docx ENTRY FORM.doc

Спонсори и партньори

Министерство на младежта и спорта Спорт Тото Кърджали Варна Приморско София Столица на спорта Царево