Официален сайт на републиканския джетски шампионат

БФВМС

 

В тази страница ще намирате най-актуалните документи, новини, календари  и решения на федерацията за дисциплините Джет Ски и Бързи лодки !

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2024

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОДОМОТОРНИ СПОРТОВЕ“

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ 2024

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ДЖЕТ СКИ  СЪСТЕЗАНИЯ - СЕЗОН 2024

ПРАВИЛНИК за състезателните права и регламентиране статута на спортистите при Българска Федерация по Водомоторни спортове

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА КЪМ БФВМС

АНТИДОПИНГ - СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ ЗА 2024

ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОМОТОРНИТЕ СПОРТОВЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2024 – 2028Програма за развитие на БФВМС

Списък длъжностни лица

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2023

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ 2023

НАРЕДБА ДЖЕТСКИ 2023

НАРЕДБА БЪРЗИ ЛОДКИ 2023

П
РАВИЛНИК

Изтегли файлове
5.Правилник_спортисти_БФВМС_2023.pdf 4.НАРЕДБА_БЪРЗИ_ЛОДКИ_2023.pdf 3.НАРЕДБА_ДЖЕТ_СКИ_2023.pdf 2.СПИСЪК_НА ЧЛЕНОВЕТЕ БФВМС_2023.pdf 1.КАЛЕНДАР_2023_БФВМС.pdf 7.СПИСЪК ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА.pdf за развитието.pdf

Спонсори и партньори

Министерство на младежта и спорта Спорт Тото Кърджали Варна Приморско София Столица на спорта Царево