Официален сайт на републиканския джетски шампионат

Уважаеми състезатели и фенове на водомоторните спортове

Уважаеми състезатели и фенове на водомоторните спортове,
  • УС на "Българска Федерация по Водомоторен Спорт" кандидатства за финансиране от "Министерство на младежта и спорта" по проект "Програмата за финансово подпомагане на проекти за развитие на спорта за високи постижения на неолимпийските спортове".
  • Въз основа на постиженията през 2022 и 2023 година на нашите състезатели Никола Тодоров, Емил Емилов, Милен Маринов, Петър Стоянов и Виктор Любенов проектът ни бе одобрен и подписахме договор  №РСВПНС 36-00-130 /28.02.2024 на стойност 40 000 лева.
  • Средствата са предназначени за участия в международния и държавния спортен календар, както и за закупуване на материално техническа част за състезателите и/или техните клубове.
  • Изключително сме доволни, че постиженията на нашите състезатели бяха забелязани най-после и оценени и смятам, че с тази финансова подкрепа те ще имат по-голямо спокойствие и концентрация САМО върху представянето си, без финансови притеснения.
Изтегли договор

Спонсори и партньори

Министерство на младежта и спорта Спорт Тото Кърджали Варна Приморско София Столица на спорта Царево